Tag: BOARD

BOARD TEXTURE คืออะไร | ThaiPokerBeast

BOARD TEXTURE คืออะไร | ThaiPokerBeast

BOARD TEXTURE คือ ลักษณะของไพ่ที่ออกมาบนบอร์ดที่ออกมาเป็นอย่างไร เช่น flop นี้ลุ้น Flush ลุ้น Straight ได้ หรือว่าไม่มี Draw อะไรให้เล่นต่อเลย . BOARD TEXTURE สำคัญไหม??? เป็นหนึ่งในเรื่องที่สำคัญที่สุดเรื่องหนึ่งที่หลายคนอาจจะมองข้าม เพราะทุกครั้งที่เราเล่นใช่ว่าเราจะเจอบอร์ดแบบเดิมทุกครั้ง…